Entry WP_019554692.1

Phylum Firmicutes
Order Selenomonadales
Organism Zymophilus raffinosivorans
Hydrogenase [FeFe] Group B
Activity (Predicted) Evolving
Oxygen Tolerance (Predicted) Labile
Subunits (Predicted) 1
Metal Centres (Predicted) [FeFe]-centre
Accessory Subunits (Predicted) None
MLTIKELYQKALKESTGKEDFTYDPSQLNCLFEPKEYPITWELSDILTPAGIPLSGTTITKDSLAVLNALASHKGKRAFILIAPAFLGQFSDQVSPGMIRTAFKKIGFNGLLEVAVFADILTLREALEFDHNIHSNNDYQLTSCCCPMWIAMIKKLYTDLMPHVPATVSPMIAAGRTVKILHPDALTVFVGPCMAKKAEAREKDIAGAVDYVLTFQETKELFKLLHVNLTQMEDNVKEFSSKAGRIYARTGGVSEAVKSTLARLSPNRHIAIRSQQADGVPDCKKMITDLIGGKTQANFFEGMGCIGGCVGGPKSLLEPDKARDKVNQYGDKAIYETPLDNPYVLELLYRLNFTTLESLMSDNEFFTRKF