Entry WP_012546172.1

Phylum Nitrospirae
Order Nitrospirales
Organism Thermodesulfovibrio yellowstonii
Hydrogenase [NiFe] Group 1f
Activity (Predicted) Anaerobic Uptake
Oxygen Tolerance (Predicted) Unknown
Subunits (Predicted) 3
Metal Centres (Predicted) [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster
Accessory Subunits (Predicted) Cytochrome b
MARLVIDPVTRIEGHLRCEAVVADGKVKDAYSSCTMWRGIEVIMKGRDPREAWVFVQRLCGVCTTVHAIASIRAVEDALKIKVPRNADLIRNLIMANQCVQDHVIHFYHLHALDWVDVVSALKADPAKTSELAKTISPWPNNSTTYFKAVQDKLKAFVERGQLGIFSNGYWGHPAYNLPPEANLMAVAHYLEALDWQKEVIKMMAMLGAKNPHPQTFLVGGMAIPIDPESQNAINAGTIAALNKYADMAIEFVEKVYIPDLLAVASFYKDWAKYGGNVNFLACGEYPEANGKMWLPAGIIKNKNLKEIYPVDHKKIQEYITRSYYKYSKGENAGLHPWDGETTPNYTGPKPPYEYLNVDGKYSWGKAPRYEDLPMEVGPLARVLVAYASGHKEVKEAVDMVMKKLGVGPEALFSTLGRTAARGIIALVTAYKTKDFINELAANIKKGDYTIANTEKWDPKTWPAEAKGMGWHDAPRGALSHYIVIKNKKIENYQMVVPSTWNLSPRDNKGVRGPVEEALVNTPVADSKQPLELLRTIHSFDPCMACGMHIVEVKEE